Kristi genkomst. Se www.share-international.org

I dag hedder Kristus Maitreya. Han er tilstede fysisk på vor jord igen, som han lovede gennem Jesus for 2000 år siden.
Hvis alle på vor jord har taget Maitreya til sig i sit hjerte er denne hjemmesides formål opfyldt, og ikke før. Dette er selvsagt et ekstremt mål, men der ligger blot dette i det, at Kristus opvækkes i vort hjerte, uanset om vi bruger dette navn eller et helt andet eller slet intet, blot at det gode, det højere selv opvækkes. Alle vil være på vej hjem til Gud, i det ydre som i det indre. Og rejsen hjem vil være fyldt af glæde og lykke. Hvis denne side blot bliver intellektuelt oplysende, har den mistet sin mening.
Denne webside er skrevet af et ganske almindeligt menneske ud fra læsning på internettet altovervejende fra Share International og fra læsning af Share International magazine.
Kristus kender vi alle. Maitreya er Kristus navn i dag. Det skal ikke forstås på den måde, at han vil præsentere sig som Maitreya. Nej, vi skal selv finde ud af, hvem han er. Verdenslæreren er her igen. Den ventede Imam Mahdi for muslimer, Maitreya Buddha for buddhister, Krishna eller Kalki avataren for hinduer eller Messias for jøderne eller Kristus for kristne og Herren Maitreya for esoterikere og okkultister eller blot Læreren for os helt almindelige mennesker.  Maitreya er ingen religiøs leder , men en lærer og vejleder i ordets videste forstand, han er læreren for hele menneskeheden.    Han kom-mer for at hjælpe og inspirere os til en bedre verden og skabe en strålende ny civilisation, som han selv langt, langt bedre kan fortælle. Og hans komme følges af utallige åndelige helbredelser psykisk, fysisk og socialt for den enkelte og i samfundet. 

Link

1.   http://www.share-international.org  (engelsk) (originalsiderne)
2.   http://shareno.net/ (norsk) 
3.   http://www.sharesweden.se/ (svensk)

Velkommen

I juli 2021 er det 44 års fødselsdagen for hans genkomst fysisk på vor jord, idet han kom til London den 19. juli 1977. Tillykke.

Maitreya foretrækker selv at blive kendt som læreren og er her ikke for at få tilhængere. Det er de ideer og tanker, han kommer med, som er det væsentlige, fra hjerte til hjerte.
Spred budskabet. Alle religioner og spirituelle retninger venter på den samme.   Vi behøver ikke længere vente på ham, han er her, på vor jord.  Millioner tror på at Kristus er her igen fysisk tilstede på jorden, antallet øges dag for dag gradvist, som udtryk for at menneskeheden er ved at være moden til hans genkomst. Mange tror på, at han ledsages af andre helgener (Visdommens og Medfølelsens Mestre), som vil hjælpe menneskeheden til at få gjort jorden til et paradis med tiden i harmoni med naturen, med harmoni mennesker imellem trods forskelligheder
Det er os som mennesker, det hele hviler på. De helgener -(ligesom Biblens "De 3 vise fra Østerland") -som antages allerede at være tilstede på vor jord (14 i alt, efterhånden  øges antallet gradvist til forventeligt 40), og Kristus, krænker ikke den frie vilje. Det er os mennesker, der skal sige ja. Disse vore kærlige hjælpere udfører heller ikke arbejdet med at omforme vores verden, de inspirerer og kommer med råd og vejledning, hvis vi ønsker det som menneskehed. Imidlertid kan deres enkle råd føre til, hvis de bliver fulgt af indflydelsesrige mennesker, omfattende forbedringer af menneskers livsvilkår (se afsnittet Kristi virke).  Det er os som mennesker, der fører det ud i livet. Med sig har Kristus jo også som "Hærskarers Herre" alle englene, de hjælper  også til at opbygge vores verden til det bedre. Vi kan ikke se dem, men tror på de er der til at hjælpe os, hvis vi går det godes vej.


"Erklæringsdagen" eller "Kundgørelsesdagen" (eng. Day of Declaration) er nær. Da vil han tale til os alle, gennem TV:  Gennem en TV-udsendelse, der sendes i alle lande, op til 30 måske 35 minutters udsendelse. Enhver vil modtage hans ord på sit eget sprog. Da vil alle forstå meningen med deres liv her på jorden, hvorfor de er her.
Børn under 14 år vil ikke modtage.  Det er Kristus (Maitreya) selv, der vælger tidspunktet, det tidspunkt, hvor der er størst chance for at mennesker vil lytte til ham. Om det er om 1/2 år eller 1 år eller det ligger længere ude ved vi ikke, men snart. Man mener, at Maitreya som menneske skal være kendt globalt før det sker.
De mennesker, som ser ham, hører ham på deres eget sprog, og vil føle en glæde og lykke, som kun de færreste har oplevet. De som har mediteret i en eller anden form vil kunne genkende denne lykkefølelse,  til en vis grad, idet Kristi overskygning er noget helt usædvanligt
"Erklæringsdagen" vil gå over i historien, og blive til noget vi alle vil kende til, ligesom Jesus Kristus, noget som vi vil tale om, med tiden sikkert overalt, i skoler, på uddannelsesinstitutioner, i familier,  i partierne, i firmaer og selskaber, i kirker og templer og andre religiøse samlingssteder. Kristus eller Imam Mahdi eller Messias, Den 5. Buddha en og den samme, kommer for at vise os vejen hjem til Gud, selvrealiseringens kunst for alle mennesker, og for at inspirere med råd og tanker om, hvordan vi politisk indretter os i frihed, med velfærd, frit uddannelsessystem og frit tilgængeligt sundhedsvæsen. I Østen kendes Kristus som Kalki Avataren eller Maitreya Buddha.

Kristus (Imam Mahdi, Messias) er for nogle år siden set i Irak, se denne imponerende video

http://www.youtube.com/watch?v=s9yrpjphY88&feature=related
eller denne http://www.youtube.com/watch?v=GVCd5XUn0X0&feature=related
Som alt på denne side er det en trossag. Som en kommentar til videoen skriver en: "Kun Allah ved om det er Imam Mahdi".

På Tahrir pladsen red Kristus (Maitreya) (Imam mahdi, Messias, kendt under mange andre navne) på den hvide hest for for nogle år siden.  https://www.youtube.com/watch?v=2ygUIr-06qM

Maitreya tilhører ikke en bestemt religion eller spirituel retning. Han er her for alle, også for ateister.
Han kan ikke monopoliseres. At han i denne oversigt bliver kaldt Kristus, bygger på den vestlige esoteriske lære, hvor Kristus er et embede eller en titel, et arbejdsområde, som nu varetages af Maitreya. Andre betegnelser for lederen af jordens åndelige hierarki er: Messias (jøder), Imam Madhi (muslimer), Krishna (hinduer), Maitreya Buddha (buddhister), Herren Maitreya (esoterikere). Maitreya er mestrenes mester. Om godt 2350 år vil en anden overtage hans funktion, den som vi i vesten kender som Frans af Assisi.

Da Kristus (Maitreya) nu er fysisk tilstede på jorden og bliver her fysisk de næste godt 2500 år, hvis menneskeheden ønsker det - og det er vi mange der gør - bevidst eller ubevidst, er mulighederne for en gylden tidsalder tilstede. Hans virke i verdens brændpunkter og overalt vil stimulere menneskeden, dvs os alle til at gøre det gode, og vælge de gode og fornuftige løsninger på  problemerne."Loven er kærlighed, sandheden mine venner, er broderskab"
 

Kilde: Share International  magazine  Vol. 33, No. 10 - December 2014 side 23 engelsk papirudgave.

Velkommen til Maitreya

Kristus, som vi alle har ventet på, er her igen, som han lovede.

Og er igang med at inspirere alle, som vil lytte til ham.

For at skabe en bedre verden for alle.

 

Kristus (Maitreya) har noget han særligt prioriterer:

Uden at dele er der ikke  nogen retfærdighed. Uden retfærdighed er der ikke fred. Uden fred er der ingen fremtid. Vejen frem er enkel, kræver kun accept af retfærdighed og frihed, at dele, tolerance og kærlighed.  

 

Vil man følge Kristi tankegang, er det væsentlige

 

1. Løsningen på problemet med sult og hungersnød midt i en verden af overflod er hans vigtigste prioritet. At fokusere verdensopinionen på behovet for at gøre en ende på denne blasfemi, er hans mål, og dermed give stemme til de dybe aspirationer fra millioner af mennesker om en bedre og mere retfærdig verden. Et tilstrækkeligt udbud af fødevarer og boliger til alle, sundhedspleje og uddannelse som universelle rettigheder.  Man forventer, at der vil blive oprettet/videreudviklet en organisation under FN, som vil sætte turbo på at få hjælp ud til alle, udover hvad der allerede gøres. Og det kan selvsagt ikke gå stærkt nok, at få hjemløshed, sult og fattigdom i en verden af overflod, gjort til noget som tilhører fortiden.


2. Løse finanskrisen - ved at dele.

 

3. Skabe frihed og lighed og retfærdighed og broderskab - på en naturlig måde. Gennem at dele.

 

4. Få lukket A-kraftværkerne globalt hurtigst muligt. På grund af den radioaktive stråling, som de udsender. Det skaber mutationer og svækkelse af immunapparatet og medvirker til opståen af Alzheimer demens og mange andre degenerative sygdomme, også psykiske lidelser som ADHD. Denne del af den radioaktive stråling er endnu ikke målelig med gængse måleapparater. Andre harmløse energikilder vil snart se dagens lys, bl.a. den kolde fusion med brug af isotop fra vand, som kan skabe megen energi, men som ikke er farlig. Derudover er de allerede eksisterende grønne klimavenlige energikilder. Der er brug for læger, som kan informere om farerne ved A-kraftværkerne. Der er ca. 435 A-kraftværker på vores klode. De skal lukkes med det samme, ikke en dag kan der ventes på at det sker. Japan stopper nu måske brugen af A-kraft. Sådan bør det gå i alle lande. Når først vi som menneskehed for altid har sagt ja tak til fred og nej tak til krig, vil den indre kirke (de Helgener, som fra åndelig side overser menneskehedens udvikling) frigive en ny lysteknologi, som både kan anvendes til at producere elektricitet og til at helbrede. Indtil da regner man med at kold fusion kan overtage energiproduktionen, når først den er blevet funktionsdygtig.

 

5. Skabe fred i verden. Og hvordan kan der være fred i verden uden retfærdighed? Få sendt alle A-våben til destruktion.

 

6. Genopretning af miljøet. Det er ved at være sidste udkald. At den globale opvarmning er en realitet, er forstået af millioner af mennesker, men, på trods af den overvældende evidens, er der fortsat nogle som benægter, at den helt eller hovedsageligt skyldes menneskets handlinger, og at der skal handles nu.

Den omfattende forurening af jord, vand og luft er velkendt.

 

7. Red vores planet. Det er den korte version.  


Uden at dele vil der ikke være nogen retfærdighed.

Uden retfærdighed vil der ikke være fred.

Uden fred er der ingen fremtid.

 

Menneskets rettigheder i følge Kristus - Maitreya:

1. Ret til tilstrækkelig og ordentlig føde.

2. Ret til tilstrækkelig god og ordentlig bolig.

3. Ret til uddannelse.

4. Ret til sundhedsvæsen.

Der er andre guddommelige rettigheder tiltænkt os mennesker, men disse er blandt de vigtigste. Gud er ikke nogen gnier, han er generøs, ikke kun økonomisk, men med alt. Gud er kærlighed. Og vi er skabt i Guds billede, så vi kan give den samme kærlighed.Link http://www.shareintl.org/maitreya/Ma_prior.htm

 

Bemærk: Selvom navnet Maitreya bruges af andre, er det ikke sikkert at deres forståelse af verdenslæreren svarer til det som præsenteres på disse sider, som er en fri gengivelse af indholdet på Share International websiderne. Enhver, som promoverer sig selv som Maitreya eller verdenslæreren er med sikkerhed ikke det samme individ som Share International og dermed denne side henviser til.  

Share International er en ubunden, ideel, fri sammenslutning med grupper i mere end 25 lande som i samarbejde med den engelske forfatter, kunstner og forelæser Benjamin Creme, spreder og distribuerer information om denne store planetariske begivenhed. Vi opfordrer til at besøge den originale hjemmeside,  se venligst herunder.

Bemærk: Dette er ikke en original Share International hjemmeside. Gå venligst til originalsiderne for førstehånds information: http://www.share-international.org