Maitreya (Kristus)

Maitreyas (Kristus) råd vil lede menneskeheden til et enkelt valg mellom to måder at handle på: Enten at ignorere hans anbefalinger og fortsætte med den nuværende måde at leve på og dermed udslette os selv, eller med glæde acceptere hans råd om at skabe et system baseret på fordeling af ressourcerne og retfærdighed, som vil sikre en fremtid med fred og velstand for menneskeheden og skabe en civilisation baseret på vor iboende guddommelighed.
Maitreya er ikke i tvivl om, hvad vi vil vælge og ser frem til at fortsætte sit virke åbent på vore vegne.

Sammen med ham er der nu 14 af visdommens mestre tilstede på vor jord fysisk.
Blandt disse Jesus, som bor i nærheden af Rom. Disse 14 virker i det stille, og vi
hører endnu meget lidt om deres virke i mainstream-medier.

Maitreya kommer ikke som en religiøs lærer, men som en spirituel lærer. Men da må vi udvide vores begreb om, hvad spirituelt betyder. Når vi deler verdens produkter mere ligeligt og retfærdigt, så gør vi med et slag krig og terror til noget som tilhører fortiden. Vi skaber betingelserne for tillid. Og når vi har tillid til hinanden, kan vi sætte os ned og udarbejde løsningerne på ethvert problem.
Som ved alt af virkelig værdi regner man med at Kristus (Maitreya) vil præsentere
sin lære, sin forståelse meget enkelt, letforståelig for enhver og fyldt med kærlighed.

"Min hjælp er til din rådighed. Du behøver kun at spørge.« (Budskab nr. 49).     

Nyt håb er i verden, tro på fremtiden.

Når Maitreya først er kendt af hele menneskeheden, vil forandringerne til det gode ske meget hurtigt. Da vil man kunne se at Maitreya både er et menneske, men også meget mere.  Da vil afskaffelsen af hungersnød og fattigdom ske meget hurtigere end nu, freden i verden vil blomstre, hjælpsomhed nationerne imellem vil trives. 

Når man taler om Maitreyas fysiske tilstedeværelse i verden, er en reaktion, at det slet ikke betyder noget, det er tilstrækkeligt, at Kristus er ikke fysisk. Det er så langt langt fra tilfældet. Når Maitreya er fysisk til stede i verden, vil vi kunne stille spørgsmål til ham, og dermed kunnet få rettet misforståelser. Hele vort fysiske plan bliver fyldt med Kristi nærvær. Når Maitreya er fysisk tilstede, vil alle gode tiltag blive markant forstærket. En af grundene til at den tidsperiode, der forløb fra Jesus tid til i dag, ikke blev den succes, som var ønsket, er at Jesus ikke forblev fysisk i verden, han var der ikke til at holde mennesker på vejen.

Maitreya vil minde menneskeheden om det essentielle, uden hvilke der ikke er nogen fremtid: Retfærdighed og Fred. Og den eneste vej er gennem at dele.
Uden at dele verdens ressourcer vil der ikke være nogen fred.

”Hvordan”, spørger Kristus (Maitreya), ”kan I være tilfredse med den måde I lever på, når millioner sulter og dør i elendighed, når den rige paraderer med sin rigdom overfor den fattige, når ethvert individ er sin næstes fjende, når ingen mennesker har tillid til sin broder? Hvor længe vil I leve på denne måde, mine venner? Hvor længe endnu kan I støtte denne fornedrelse?”

Se et uddrag af budskaber fra Kristus gennem Benjamin Creme:Kun en ting vil skabe fred og en ende på terrorisme - skabelsen af en retfærdig verden (Benjamin Creme, BCreme_TheWorldTeacherForAllHumanity_Jun07, side 10).

Hvordan vil mennesker modtage Kristus, Maitreya, Imam Mahdi, Messias, Den 5. Buddha eller blot Læreren? Se link http://shareno.net/Mesterens_artikler/mesterart.htm#Mottagelsen_av_Maitreya
hvilket er på norsk.

Endnu er det på ingen måde alment kendt at Læreren, Kristus, Verdenslæreren etc.den som kendes under mange navne er her igen. Hans budskab er fortsat næstekærlighed, del ressourcerne retfærdigt. Fulgte vi rådet om at udvise næstekærlighed, var der ingen der sultede i verden, ingen der var uden bolig, ingen der var uden forsørgelsesgrundlag.

I sine budskaber og indledende lære har Maitreya gentagne gange sagt, at han ikke kommer for at danne en ny religion eller for at få tilhængere, men for at undervise menneskeheden i "Selvrealiseringens kunst", og få bragt menneskeheden ind på mere opbyggende og fornuftige tanker: 1. Mad , tøj og bolig til de fattige og sultende. 2. Uddannelse og sundhedsvæsen til alle. Se Benjamin Creme (2005), Maitreya’s Teachings – The Laws of Life).

I tidligere tider har menneskeheden jo gjort de forfærdeligste ting i Kristi navn, hvorfor nogle har spurgt, hvad han vil gøre for at forhindre en gentagelse. Svaret er : Først og fremmest at være fysisk tilstede i verden, som han allerede har lovet os at være igennem "Vandbærerens tidsalder", det vil sige de næste godt 2500 år.
Ingen præster eller teologer vil derfor være nødvendige for at tolke (eller mistolke) hans lære. (Fra siden `Hyppigt stillede spørgsmål` http://www.share-international.org/background/FAQ/faq_main.htm#canthe


Maitreyas åbne mission begyndte i januar 2010.

Som han selv har sagt: ". Snart,  meget snart, vil du se mit ansigt og høre mine ord".


Det er ubeskriveligt stort, at den alle religiøse venter på er her igen. I tidligere perioder af menneskehedens historie, har verdenslæreren ikke været her selv, men har virket ved at overskygge det menneske som frivilligt har ønsket at virke som en spirituel lærer og som Gud havde fundet god nok til at være det. Før i tiden ville vi kalde det en religiøs lærer. Nu kommer han selv for første gang i menneskehedens historie.

"Når man ser mig for første gang og kender mig for det, jeg er, vil man opleve en indre forandring.
Mange vil for en tid vende tilbage til glæden ved barndommen og derigennem opleve verden som et bedre hjem.
Mange vil føle sig styrket i deres ønske om at tjene og til at placere sig selv i spidsen for forandring.
Det er dem, som jeg vil kalde på for opgaven med at genskabe menneskets ånd og glæde.
Tro, hvis du kan, at jeg er med dig, klar til at bruge min styrke på dine vegne .
Tro, hvis du kan, mine venner, at jeg spændt venter på dagen for min åbne tilbagevenden. "


When men see Me for the first time and know Me for what I am, they will find themselves changing inwardly. Many will for a time return to the joy of childhood and find the world a better home thereby. Many will feel strengthened in their desire to serve and to place themselves in the forefront of change. These are the ones on whom I shall call for the task of replenishment of man’s spirit and joy. Believe if you can that I am with you, ready to use My strength on your behalf.
Believe if you can, My friends, that I am eagerly awaiting the day of My open return.”

Maitreya, Verdenslæreren, den 7.oktober,  2014

Kilde:    http://www.share-international.org/index.htm


Kan det passe, at Kristus er her igen? Ja! Læs her hvad Alice Bailey skrev:

"Det er en fejlslutning at tro, som nogle gør, at den vigtigste tendens i Kristi arbejde vil være gennem  kirkerne eller verdensreligionerne. Han vil nødvendigvis arbejde gennem dem, når forholdene tillader det, og der er en levende kerne af sand åndelighed i dem, eller når deres påkaldelse er potent nok til at nå ham. Han vil bruge alle mulige kanaler, hvorved menneskets bevidsthed kan øges og højere orientering tilvejebringes. Det er dog, sandere at sige, at det er som verdenslærer, at han konsekvent vil arbejde, og at kirkerne blot er en af de pædagogiske muligheder, han vil anvende. Alt, som oplyser menneskenes sind, al propaganda, der har tendens til at skabe rette menneskelige relationer, alle former for erhvervelse af reel viden, alle metoder til at forvandle viden til visdom og forståelse, alt der udvider menneskehedens bevidsthed og alle undermenneskelige tilstande af bevidsthed og følsomhed, alt, som fordriver blændværk og illusion, og der forhindrer eller opbryder krystallisering og statiske tilstander vil komme under de realistiske aktiviteter i Hierarkiet, som han fører tilsyn med. Han vil blive begrænset af kvaliteten og kaliberen af  menneskehedens invokative appel, og at den på sin side er betinget af det opnåede udviklingstrin."


"The idea of the return of Christ is a most familiar one, and the concept of the Son of God returning in response to human need has its place in the teaching of the majority of the world faiths. Ever since He apparently departed to the sphere where the faithful have put Him, little groups of these people have reasoned themselves into the belief that on such and such a date He will come back, and ever their prophecies and expectancies have been doomed to failure. He has not come. Such people have been laughed at by the crowd and rebuked by the intelligent. Their eyes have not seen Him and there has been no tangible indication of His Presence. Today, thousands know that He will come; that plans for His coming are already set on foot, but they set no date or hour. The time is known only to the two or three, but "in such an hour as ye think not, He will come." (Matt. XXIV.44.)


Kristi genkomst (Alice Bailey): (Skrevet for ca. 90 år siden) - uddrag på engelsk:

"Another unique factor which will distinguish His coming will be not only the general expectancy but also the fact that much is today known and taught about the Kingdom of God, or the Spiritual Hierarchy of the planet. Everywhere, in all countries, there are thousands who are interested in the fact of that Hierarchy, who believe in the Masters of the Wisdom, the disciples of the Christ, and who will not be surprised when this group of Sons of God, surrounding their great Leader, the Christ, makes its appearance on Earth. The churches in all countries have familiarized the public with the phrase "the Kingdom of God"; the esotericists and occultists everywhere have publicized the fact of the Hierarchy during the past century; the spiritualists have laid the emphasis upon the aliveness of those who have passed over into the hidden world of being, and their Guides have also borne testimony to the existence of an inner, spiritual world. All this creates a unique preparedness which presents the Christ with unique opportunities and unique problems. All these spiritual forces and many others, both within and without the world religions and the philosophical and humanitarian groups, are working at this time under direction, are closely related and their activities most intimately synchronized. They are all working together (even if this is not physically apparent) because in the human family there are those at every stage of responsiveness. The forces of regeneration, of reconstruction, of restoration and of resurrection are making their presence felt in all the many groups which are seeking to aid and lift humanity, to rebuild the world, to restore stability and the sense of security and thus (consciously or unconsciously) prepare the way for the coming of the Christ."


Maitreyas Mission, bind 3, Benjamin Creme:

"De, der afventer Maitreya som religiøs lærer, vil sandsynligvis ikke genkende ham. Han har sagt: ”Jeg er ikke kommet for at stifte en ny religion; folk skal fortsætte med at udvikle sig inden for deres egen tradition, uanset hvad det er. ” Maitreya er ikke kommet for at få tilhængere. Faktisk siger han: "Hvis du følger mig," i den forstand at løbe efter ham og hævde ham og forsøge at "lægge ham i lommen", "så mister du mig.

Maitreya siger, at han er kommet for at lære menneskeheden kunsten at realisere sig selv eller Gud. Han sidestiller menneskeheden med selvet og selvet med Gud. Han siger: "Du er Selvet, et udødeligt væsen." Vores smerte, siger han, vores lidelse, vores problemer er resultatet af det faktum, at vi identificerer os med alt andet end selvet, det udødelige væsen, som vi er en fysisk refleksion af. Han siger: ”Spørg dig selv:‘ Hvem er jeg? ’” Du vil opdage, at du identificerer dig med den fysiske krop. Vi ser i spejlet og siger: "Det er mig." På denne måde er vi underlagt alle begrænsningerne i den fysiske krop. Den fysiske krop er dødelig; den lever så længe, ​​og så dør den, og vi er nødt til at komme tilbage til inkarnation i en ny krop. Så vi kan ikke være den fysiske krop, det er kun et køretøj.


Eller vi identificerer os med vores følelser, vores fornemmelser, vores energier, vores følelser. Disse er ikke os: de var ikke der i går, måske er de ikke der i morgen. De er ustabile, aldrig de samme. Hvis vi er et udødeligt væsen, kan de ikke være os. Eller vi identificerer os med vores sind, med skabelsen af ​​vores sind, vores hukommelse. Vi tror, ​​at vi er hr. Eller fru så og så med så mange børn. Det er ikke os, det er vores hukommelse, skabelsen af ​​vores sind. Vi siger, at vi er kristne, hinduistiske, muslimske eller buddhistiske. Det er ikke os. Det er en tro, en ideologi. Vi er et udødeligt væsen og derfor ikke underlagt den fysiske krops, den følelsesmæssige krops eller sindets begrænsninger. Vi er ikke en fascist, en demokrat, en kristen eller en buddhist. Dette er alle sindets konstruktioner. Vi er fremfor disse kortvarige overbevisninger et udødeligt væsen."
Bemærk: Selvom navnet Maitreya bruges af andre, er det ikke sikkert at deres forståelse af verdenslæreren svarer til det som præsenteres på disse sider, som er en fri gengivelse af indholdet på Share International websiderne. Enhver, som promoverer sig selv som Maitreya eller verdenslæreren er med sikkerhed ikke det samme individ som Share International og dermed denne side henviser til.  

Share International er en ubunden, ideel, fri sammenslutning med grupper i mere end 25 lande som i samarbejde med den engelske forfatter og forelæser Benjamin Creme, spreder og distribuerer information om denne store planetariske begivenhed. Vi opfordrer til at besøge den originale hjemmeside,  se venligst herunder.

Bemærk: Dette er ikke en original Share International hjemmeside. Gå venligst til originalsiderne for førstehånds information: http://www.share-international.org


Verdenslæreren, ventet af alle større religioner, er nu i verden.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.02 | 23:32

Meget gode billeder :)

---------------------------------
http://www.kviklantop.com/

...
25.09 | 12:36

Hej. Findes der nogle grupper/mennesker her i Danmark som beskæftiger sig med Maitreya og missionen?? Rigtig god hjemmeside!! :)

...
29.06 | 12:43

Er der nogle åbne foreninger eller grupper her i Danmark hvor man kan snakke sammen om Maitreya?

...
06.02 | 21:04

En meget fin hjemmeside med mange gode informationer.

...
Du kan lide denne side