Jesus og Den Kristne Kirke


"Hvor to eller flere er forsamlet i mit Navn, der er jeg tilstede mit iblandt Jer".

Jesus hovedinteresse er Den kristne Kirke i bred forstand: En forening af de mange kirkeretninger på passende vis, således at de støtter og hjælper hinanden. Og han støttes af Kristus (Maitreya). Foreningen af den kristne kirke kræver at kirkernes ledere og menigheder vil det. Og i kirkerne ventes indvielser i ægte forstand at kunne blive indført på et passende tidspunkt, måske er det allerede så småt startet, måske som forberedelser.

Jesus har været inkarneret i en syrisk krop gennem ca. 640 år. Det er sikkert overraskende for mange. Det meste af sin tid har han levet i Palæstina. Siden 1984 har han levet i Rom. Men vi kender ham ikke, ihvertfald er han ikke en offentligt kendt person, men det bliver han med tiden, en person, hvis ideer og meninger man lytter til og som vil kendetegnes ved sin harmløshed, ligesom de andre mestre eller helgener.

Forventningen er, at han vil forsøge at hæve de kristne kirker ud af deres tilstand af krystallisering og rivalisering og, hvis han bliver opfordret til at gøre det,  lede en  forenet kirke. Ved at gøre dette, håber han at kunne løse de mange modsætninger og misforståelser, der er opstået i løbet af århundreder om hans historiske rolle og lære. Og hvem andre end Jesus, hvorfra hele den kristne lære stammer, kan være bedre til denne opgave?

Efter Kristi Kundgørelsesdag (se tidligere) regner man med, at der kun går få uger før Kristus (Maitreya) vil præsentere Jesus. Kristus og Jesus er ikke den samme. Kristus er lederen af det åndelige hierarki (af nogle kaldet for den åndelige kirke), og støttede Jesus markant under hans mission for 2000 år siden. Selvom der er en detaljeret plan for det åndelige hierarkis externalisering (fysiske genkomst), så tilpasser denne plan sig hele tiden til det muliges kunst. Menneskehedens frie vilje krænkes ikke. Det åndelige hierarki maser sig ikke på.

"Paven forener katolikker og protestanter". 31. oktober 2016. Historisk pavebesøg i Lund.

Mon ikke Jesus har støttet op om denne officielle forsoning og tilnærmelse mellem protestanter og katolikker på trods af forskelligheder, som delvis er betinget af kulturelle forskelle.


Århundreders stridigheder begraves: Historisk pavebesøg i Lund

Første gang katolikker og protestanter afholder fælles mindehøjtidelighed.

Link. http://www.dr.dk/nyheder/udland/aarhundreders-stridigheder-begraves-historisk-pavebesoeg-i-lundBemærk venligst: Dette er ikke en original Share International hjemmeside. Gå venligst til originalsiderne for førstehånds information: http://www.share-international.orgJesus af Nazaret og Maitreya.


En diskussion af det nære forhold mellem Maitreya og Jesus, for 2000 år siden i begyndelsen af ​​Fiskenes Tidsalder og i dag i begyndelsen af ​​Vandbærerens Tidsalder

Jesus af Nazaret og Kristus er ikke en og samme person. Dette er en af ​​de vanskeligste oplysninger for mange kristne i forbindelse med Maitreya, verdenslæreren, at lære at acceptere, og der er derfor brug for yderligere forklaring.

Titlen Kristus henviser ikke til en bestemt person.  Det er navnet på en lederen af Hierarkiet af visdommens og medfølelsens mestre, denne gruppe af avancerede væsener, som styrer menneskehedens evolution fra bag kulisserne. Den, der står i spidsen for dette hierarki  bliver automatisk verdenslærer, der er kendt i Østen som Bodhisattva og i vesten som Kristus.
Maitreya, der er indbegrebet af den energi, vi kalder Kristus Princippet, har været lederen i to årtusinder, og i Palæstina manifesterede han sig som Kristus for at indvie Fiskenes Tidsalder. Den metode, han brugte kaldes åndelig overskyggen, det vil sige, hans bevidsthed informerede og vejledte de handlinger og den lære hans discipel Jesus viste os. Det var derfor Kristus, Maitreyas, bevidsthed som blev set og oplevet af dem omkring Jesus.

I virkeligheden modtog Jesus 4. indvielse på korset.  Han optrådte før i bibelsk tid, som Josua, Nuns Søn, derefter som Esajas, og igen som Josua i bogen Sakarias. I Palæstina gjorde han det store offer at lade sig blive brugt af Maitreya til at opfylde sin mission i løbet af de tre år efter dåben i Jordanfloden. I  løbet af sit liv, gennemgik Jesus også symbolsk de fem indvielser, som fører en til at blive en mester. Oplevelsen på korset var den​​ 4. indvielse for Jesus (hans fødsel, dåb og forklarelsen på bjerget symboliserer de første tre), mens  Maitreya på samme tid undergik en højere indvielse.

Begivenhederne fra Jesu liv og hans ord er blevet stærkt misfortolket på grund af denne lidet forståede forbindelse mellem hans arbejde og Maitreya. Dette har givet anledning til det ældgamle teologiske stridspunkt - nemlig om Jesus var Gud eller menneske, eller måske begge samtidigt. Svaret er, at Jesus var et menneske, der, som et resultat af processen med udviklingen, blev en Guds søn - som alle bliver i sidste ende. Vi er alle Guds børn,  Andre havde gået før ham på denne vej, og mange har taget det siden.

Kristne, som er af den opfattelse, at det ikke er givet nogen at forsøge at efterligne Jesu realisering (der, så vidt de er informeret, er Gud eller i det mindste, hans eneste søn) modsiges af hans egne ord:

   "
Bliv fuldkommen ligesom Faderen i Himlen er fuldkommen, og større ting, end jeg har gjort, skal du gøre. "

Jesu død var opfyldelsen af ​​den opgave. Det var Maitreya, der genopstod i kroppen fra graven (som et symbol på den 5. indvielse, ligesom opstigningen var symbol på den 6. indvielse). Denne præsentation af gammel okkult viden i symbolsk form er en af ​​de metoder, som det åndelige hierarki bruger til at undervise menneskeheden, og at formidle viden til dem, der har ører at høre med og øjne at se med. I Buddhas, Mithras og Krishnas liv, kan findes lignende symbolske begivenheder. De berømte arbejder af Hercules,  er intet mindre end en del af indledningen til processen udtrykt i symbolsk form.

Disciplen Jesus for 2000 år siden er nu blevet en af ​​de mest højtstående mestre i Hierarkiet: Mesteren Jesus. Han nåede sin tilstand af perfektion i løbet af sit næste liv som Apollonius af Tyana. Mange af dem, der fulgte ham i hans liv som Jesus var stadig i live i denne efterfølgende inkarnation - og mange af dem blev overbevist om, at Jesus genopstod i deres midte. Det var Apollonius, der foretog en rejse til Indien, som blev grundlaget for den historie, som mange tror på, ​​at Jesus ikke døde på korset, men rejste til Indien og døde i Kashmir, efter at have levet i en ærværdig alderdom.

Mester Jesus har været inkarneret i en syrisk krop i omkring 640 år. Han er beskrevet i Initiation, Human and Solar af Alice A. Bailey (udgivet af Lucis Publishing Co.) som følger: Han er snarere en martial figur, en  "tugtemester" og en mand  med en stålsat disciplin og vilje. Han er høj med snarere et lang tynd ansigt, sort hår, bleg teint, og gennemtrængende blå øjne. I Hierarkiet er han beskrevet som den store leder, general og den vise Executive. Ingen er så tæt i kontakt med de mennesker, der står for alt, hvad der er det bedst i den kristne lære, og ingen er så godt klar over deres behov her og nu.

I det meste af denne tid har han levet primært i Palæstina. Siden 1984 har han boet i Rom. Hensigten er, at han vil forsøge at hæve kristne kirker ud af deres tilstand af krystallisering og rivalisering, og hvis han opfordres hertil, til at lede en nyligt forenet kirke. Ved at gøre dette håber han at løse de mange modsætninger og misforståelser, der er opstået i løbet af århundrederne om hans historiske rolle og læren som han derefter formidlede, mens han var åndeligt overskygget af Maitreya.

Med ​​Maitreyas tilsynekomst, spiller Mester Jesus  en stor rolle for anden gang, det gør også  apostlene Peter og Johannes. For t o tusinde år siden, var de tredje-grads indviede; nu de er blevet betroet et væsentligt aspekt for at gennemføre planen, da Mesteren Morya og mesteren, der vil efterfølge Maitreya som Kristus i den næste æra (i omkring 2.150 år), Koot Hoomi (tidligere Frans af Assisi). Dette åbne samarbejde, som vil være synlig for alle, vil ende enhver resterende tvivl om det sande forhold mellem Maitreya  og hans discipel, mesteren Jesus.

Således er den tilsyneladende paradoksale påstand, at Jesus og Kristus ikke er den samme person, i bogstavelig forstand,  mere rimelig, end det ser ud. De kristne, der har svært ved at acceptere, at "deres" lærer  ikke er den højeste leder af hele menneskeheden kan dog finde trøst i et andet paradoks: Jesus og Maitreya Kristus var (og er) en, i den forstand, at de, hver på eget niveau, arbejder sammen i perfekt samklang for at fremme den Guddommelige Plan.

                                                       🤩

Link:   http://share-international.org/maitreya/Ma_jesus.htm

Bemærk: Dette er ikke en original Share International hjemmeside. Gå venligst til originalsiderne for førstehånds information: http://www.share-international.org


Bibelen

Spørgsmål:  Jeg undrer mig over, om vores kristne bibel vil blive brugt i den nye tidsalder, eller om der vil komme noget, som vil fortrænge den? (I wonder if, in this new age, our Christian Bible will be used or will there be something to replace it?)


Svar: Indenfor de kristne kirker vil bibelen fortsætte med at blive brugt igennem nogen tid. Det er imidlertid indlysende, at tilstedeværelsen af Kristus og mestrene - inkluderende mesteren Jesus - vil nødvendiggøre en omfattende nyfortolkning af meningen med dette symbolske værk. Meget vil blive forkastet og meget vil blive stående og forstås som relevant, når det forstås rigtigt. Det vil være mesteren Jesus opgave at lede de  kristne kirker ind i lyset af den nye dispensation. Det forventes at Maitreya sidenhen vil indvi en ny verdensreligion baseret på den esoteriske videnskab om indvielse. (Within the Christian churches, the Bible will continue to be used for some time. It is obvious, however, that the presence in the world of the Christ and the Masters - including the Master Jesus - will necessitate a profound reinterpretation of the meanings of that symbolical work. Much will be discarded but much will be found to be relevant when correctly interpreted. It will be the task of the Master Jesus to guide the Christian churches into the light of the new dispensation. Eventually, Maitreya will inaugurate a new world religion based on the esoteric science of initiation.)

Link

http://www.sharesweden.se/artiklar/2007-mm/infopack1.html


BBC video: www.youtube.com/watch?v=APMu32sC2nM&fbclid=IwAR1_6QltFjSMBaPE0QslNU-7-kgPiePaxKRcti3ONlQ1F20k2mnFNNZd9Zc

Varighed: 1.58 minutter   


Bemærk: Dette er ikke en original Share International hjemmeside. Gå venligst til originalsiderne for førstehånds information: http://www.share-international.org


     

Skriv din besked her. Udfyld formularen: