Erklæringsdagen (Eng. Day of Declaration)

Day of Declaration (eng) som kan oversættes i retning af erklæringsdagen eller kundgørelsesdagen eller tilkendegivelsesdagen er det højtidelige tidspunkt, hvor Maitreya vil kundgøre, hvem han er overfor hele menneskeheden gennem et Tv-program, som sendes via opkobling til satellit, til alle lande. "I løbet af disse dyrebare minutter", siger Mesteren gennem Benjamin Creme, "vil hver og en, i højtidelighed og alene, kende hensigten og meningen med sit liv."  Når vi hører Maitreyas ord i løbet af denne overskygning, vil vi for første gang få en elementær forståelse af vor åndelige struktur, at vi består af ånd som bliver reflekteret som sjæle og på det fysiske plan fremstår som den menneskelige personlighed. Dette vil komme tydelig frem og straks blive opfattet (om end ikke fuldt og helt forstået) af millioner af mennesker for første gang. For de fleste mennesker vil det blive en enorm oplevelse at høre om ideer, som de som interesserer sig for den esoteriske lære har taget som en selvfølge, selv om de muligvis ikke forstår dem eller oplever dem som realiteter.

  I løbet af den korte tid (måske en halv time, højst 35 minutter) mens Kristus overskygger hele kloden, vil hver og en ”i højtidelighed og alene” blive klar over dette. På dette tidspunktet vil verden stå stille. Intet andet kan blive gjort, alle vil lytte, opleve ideerne og betragte sig selv. Mens han taler, fra hjerte til hjerte, vil deres bevidsthed være centreret i deres egen virkelighed, i deres eget hjerte, og ikke i følelsen af at være herr Hansen eller fru Mikkelsen eller hvem de måtte være. Mens dette finder sted, vil menneskeheden pludselig opleve sig selv som det, den virkelig er, nemlig sjæle i inkarnation og guddommelige væsener.

  Efter at have givet os fornemmelsen af vor guddommelighed, vil han derefter udfordre denne guddommelighed. Han vil tale til os om, hvad verden trænger til: Om det faktum at millioner af mennesker sulter, noget som Mesteren beskriver som "en blasfemi blandt menneskene". Han vil påpege, at dette problem er det som må prioriteres aller højest af en fornyet og genfødt menneskehed. Han vil vise os at uden at gå løs på sult- og hungersnødproblematikken som findes midt i overfloden, vil vi aldrig tage et eneste skridt hen imod at praktisere den guddommelighed, som han giver menneskene en fornemmelse af, måske for første gang.

Mens vi lytter, vil vi føle vor egen guddommelighed. Vi vil forstå at vi er noget helt andet end det vi troede. Vi vil huske følelserne fra barndommen. Mesteren udtrykker dette på en smuk måde: ”På dette tidspunkt vil hver og en, i højtidelighed og alene, kende hensigten og meningen med deres liv."

 

Se http://shareno.net/aktuelt/MHOV.pdf (norsk, p. 6 - 7)

 

 

 

 

”Gør det kendt for alle at jeg er her, at jeg er vendt tilbage, og forbered

menneskene på Kundgørelsesdagen, den dag som er en gave fra Gud, for på

denne dag vil menneskene i fællesskab fejre virkeliggørelsen af Guds vilje. Mit

komme er intet mindre.” (Maitreya, fra budskab no. 25)

 

 

 

  Denne dag, ulig nogen anden både før og efter, vil give Maitreya anledning til at røbe sit navn, sin titel og sin opgave som Verdenslærer for den nye tidsalder, som leder af Det Åndelige Hierarki, og den som er ventet af alle religiøse grupper. Han vil præsentere sig som en ven af alle som trænger til hans hjælp og vejledning, som et enkelt menneske, som kender menneskenes smerte og lidelse og som ønsker at afhjælpe deres situation, som elsker alle fuldt og helt og betingelsesløst, og som er kommet for at vise os, hvordan vi finder vejen til glæden.

  Hvor længe er der til Kundgørelsesdagen? Det er der ingen som ved, selv Kristus (Maitreya) ved det ikke, fordi det afhænger af menneskeheden. Menneskeheden skal ønske at Kristus, eller Imam Mahdi eller Messias, eller Kalki Avataren (eller hvad Guds sendebud ellers bliver kaldt i de forskellige religioner, sekter og esoteriske selskaber og foreninger) skal komme fysisk på jorden igen, og så vil det ske. En og den samme, som alle venter, over hele jorden. De sultendes og fattiges råb om hjælp er ikke forgæves. Han er kommet, nu skal vi have afskaffet sult og fattigdom - nu. Fred i verden - nu.

 

Se http://www.share-international.org/magazine/old_issues/2013/2013-03.htm#masters 

 

Maitreya vil arbejde incognito indtil Kundgørelsesdagen (eng. "The Day of Declaration") og det vil de andre mestre også. I dag er der 14 mestre tilstede i verden, deriblandt Jesus. Vi er heldige at de kommer og hælper os. Deres hjælp kan ikke undervurderes. Disse 14 arbejder især med at forberede seniordisciple til deres arbejde efter kundgørelsesdagen.

 

Se http://www.share-international.org/magazine/old_issues/2013/2013-06.htm#TV94 

 

 

  Denne dag, ulig nogen anden både før og efter, vil give Maitreya anledning til at røbe sit navn, sin titel og sin opgave som Verdenslærer for den nye tidsalder, som leder af Det Åndelige Hierarki, og den som er ventet af alle religiøse grupper. Han vil præsentere sig som en ven af alle som trænger til hans hjælp og vejledning, som et enkelt menneske, som kender menneskenes smerte og lidelse og som ønsker at afhjælpe deres situation, som elsker alle fuldt og helt og betingelsesløst, og som er kommet for at vise os, hvordan vi finder vejen til glæden.

  Hvor længe er der til Kundgørelsesdagen? Det er der ingen som ved, selv Kristus (Maitreya) ved det ikke, fordi det afhænger af menneskeheden. Menneskeheden skal ønske at Kristus, eller Imam Mahdi eller Messias, eller Kalki Avataren  (eller hvad Guds sendebud ellers bliver kaldt i de forskellige religioner, sekter og esoteriske selskaber og foreninger) skal komme fysisk på jorden igen, og så vil det ske. Det kræver at vi accepterer, at kærlighed, at dele resourcerne, fred og tolerance er vejen frem. Næstekærlighedsbudet er ligeså væsentligt som altid, og det kan findes i alle religioner.

Se http://www.share-international.org/magazine/old_issues/2013/2013-03.htm#masters 

“Is it not strange that the greatest truths do not excite attention, whereas those of no consequence capture all striving?”  –The Master Morya, through Helena Roerich, in Brotherhood (1937). 

 

Muktananda (POE 4.0 ved sin død, dvs at han ikke mere behøver komme her til jorden, men kan, hvis han ønsker det). Han var en indisk guru som havde sit virke i vesten. Som det ses af nedenstående svar på et spørgsmål om kristi genkomst, ses det at Muktananda mener det er nu Kristus, Imam mahdi, Messias, Maitreya Buddha, Kalkiavataren en og den samme begynder sit offentlige virke i form af tv-interviews efterhånden over hele verden ledende frem til Kundgørelsesdagen. Som vi ved har der allerede nu (2.11.2014) været over 140 interviews med Maitreya på tv, og flere forventes at finde sted.

"Q. Some time before his death in 1982, Swami Muktananda
told a group of devotees that the day would come when
America would lay waste the nations of the Middle East, but
that following this a great Teacher would appear in the world,
and that flowers would spring up in his footsteps in the devastation.
(1) Is this what we are seeing in the Middle East now,
through America’s direct actions in invading Iraq, through
their foreign policy and, by proxy, through their support of
Israel? (2) Is the timing of Maitreya’s full emergence related to
current Middle East events? (3) Is this forecast by Swami
Muktananda to be taken as accurate?
A. (1) Yes. (2) No. (3) Yes, more or less."


Kilde:  www.share-international.org/.../BCreme_TheAwakeningOfHumanity_ June2008.pdf  Side 64

Bemærk: Dette er ikke en original Share International hjemmeside. Gå venligst til originalsiderne for førstehånds information: http://www.share-international.org