Den evige visdomslære

“The Ageless Wisdom teachings are the means by which humanity is kept informed of its essential divinity and of its journey of evolution toward perfection.” - Benjamin Creme

"Den evige visdomslære er det middel hvormed  menneskeheden bliver informeret om dets essentielle guddommelighed og om dets rejse på evolutionens vej mod fuldkommenhed."  - Benjamin Creme 

Alt er Gud. 

Når det er sagt, må vi straks sige, at Gud er altid god. Så alt hvad der kommer fra Gud er godt og føles rart , giver glæde og lykke og fremgang på alle måder. Og der findes intet skabt, som ikke oprindeligt kom fra Gud.  At  noget så har bevæget sig langt væk fra Gud er en anden historie.

Den evige visdomslære og traditionel religion

I enhver tidsalder og i perioder med meget store kriser er store spirituelle lærere kommet til vores verden for at give menneskeheden muligheden for at tage dets næste skridt på evolutionens vej.

Vi kender disse blandt flere andre som Herkules, Rama, Sankaracharya, Krishna, Buddha, Mohammed og Kristus. Enhver af disse har givet en lære med et centralt og velkendt tema: Rette menneskelige relationer. For eksempel:

  • Kristendom: "... Alt hvad du ønsker at mennesker skal gøre mod dig, det skal du gøre mod dem..."

  • Buddhisme: "In five ways should a clansman minister to his friends and familiars ―  by generosity, courtesy and benevolence, by treating them as he treats himself, and by being as good as his word."

  • Hinduisme: "Gør ikke mod andre, hvad der vil give dig lidelse, hvis det bliver gjort imod dig."

  • Islam: "Ingen af jer kan kaldes troende, før end han  ønsker det for andre, som han ønsker for sig selv". "No one of you is a believer until he loves for his brother what he loves for himself."

  • Jødedom: "What is hurtful to yourself, do not to your fellow man."

  • Taoisme: "Regard your neighbor's gain as your own gain and regard your neighbor's loss as your own loss."  

  • Fra denne enkle lære har mennesker historisk konstrueret komplekse dogmer og ritualer, og har været villige til at slå ihjel og blive slået ihjel i deres ideologis navn. En sådan religiøs intolerance har været og er fortsat (der er ved at ske en opblødning) grundlaget for meget af den lidelse og de uoverensstemmelser vi har i verden. Når mænd og kvinder af enhver tro begynder at forstå, at de deler en fælles spirituel basis, som børn af den ene Fader  - uanset hvilket navn deres tradition anvender-  vil en ny æra af broderskab og fred begynde.

  • Resumé: "Gør mod andre, som du vil, at de skal gøre mod dig". Kort sagt: Vær altid harmløs.  
  • Link http://www.share-international.org/background/awteachings/religion.htm      

   

                                          

 
 
 
 
 

  

Vi kan også finde mange andre navne for dette altomfattende væsen eller liv, som vi kalder Gud. Nogle bruger navnet universet, andre kosmos, religiøse bruger igen andre navne, men før vi har realiseret det delvist eller helt er det blot mental spekulation.

"You may have studied books on God and people may have told you that God is in everybody. But until you have realised God, this is all mental speculation." (Sri Chinmoy).

"Du har måske studeret bøger om Gud og mennesker kan have fortalt dig, at Gud er i alle. Men indtil du har realiseret Gud, er det kun mentale spekulationer." (Sri Chinmoy). 

 

http://www.srichinmoy.org/spirituality/god_the_supreme/god_the_supreme/god_realisation

http://www.srichinmoy.org/                          

 

Den evige visdomslære

"From ancient times, a body of spiritual* teaching known as the Ageless Wisdom has been handed down from generation to generation. A systematic and comprehensive account of the evolution of consciousness in man and nature, it describes how the universe came to exist, how it operates, and man's place within it."

Fra de ældste tider er en kerne af spirituel lære kendt som Den evige Visdomslære (= Den esoteriske Filosofi) (= Den evige Religion) overført fra generation til generation. Det er en omfattende og systematisk beskrivelse af menneskets evolution (udvikling) og af hvordan alt  i universet udvikler sig. Den beskriver, hvordan universet opstod, hvordan det fungerer og menneskets og andre levende væseners placering i denne evolutionsproces. Alt udvikler sig. 

Se http://www.share-international.org/background/awteachings/AWT_main.htm   

For at få en grundlæggende kort indføring, kan man læse nedenstående artikel:

http://www.share-international.org/archives/AgelessWisdom/aw_ttintro.htm

 

Indledning

Der er passende at indlede med en beskrivelse af ordet glamour.

Glamour er overtro. Overtro fylder meget og paradoksalt nok er "New Age" , esoteriske og okkulte grupper mest overtroiske af alle i følge den tibetanske mester DK, som skrev i Alice Bailey bøgerne. Dette er Benjamin Cremes opfattelse af glamour:

http://www.share-international.org/archives/agelesswisdom/aw_bcglamour.htm

"In New Age circles there is a great deal of talk about the subject of glamour. New Age groups, the esoteric and occult groups, fondly imagine, of course, that they are without glamour. They tend to see themselves as the most advanced groups in the world, above and beyond the glamours which beset ordinary humanity, and as particularly fitted to guide the rest of us into the same, blessed, glamour-free state in which they happily reside. This is one of the biggest glamours of these groups. The Tibetan Master DK, who gave the Alice Bailey teachings to the world, has written that the esoteric and occult groups are the most glamoured of all the groups. And, I must say, that is exactly my experience." (Citat fra ovenstående link fra indledningen.)

 

Se

1. http://www.share-international.org/archives/agelesswisdom/aw_bcrequire.htm

2. http://www.share-international.org/books/?d=AWT 

3. http://shareno.net/boker/boker.htm#Norske_b%C3%B8ker

Henviser til nedenstående e-bog, som også findes i papirudgave.   Letlæst introduktion til den tidløse visdomslære på engelsk (gratis), findes også på norsk, men ikke på dansk. Bygget op med spørgsmål og svar.

The AgelessWisdom Teaching
An introduction to humanity’s spiritual legacy
Benjamin Creme
SHARE INTERNATIONAL FOUNDATION
 
 
Hvornår er man klar til at betræde den spirituelle vej?
 
Sri Chinmoy, som var et meget venligt og elskeligt menneske, og som ved sin død havde opnået 4. indvielse, og bl.a. arrangerede marathonløb siger følgende:

"How does one know whether he is ready for a spiritual path or not? (Hvordan ved man, om man er klar til at betræde den spirituelle vej?)

How does one know whether he is ready for a spiritual path or not?

When you are hungry you know that you have to eat. Your hunger compels you to eat something. In the inner life also, when you are hungry for peace, light and bliss, at that time you are ready. When you have an inner cry, then you are ready for a spiritual path. When you feel the need, you are ready. If you don't have the need, then you are not ready,

Sometimes it happens that the seeker is ready and the Master is available, but attachment to the ordinary life prevents the seeker from looking sincerely enough. The other day somebody told me that she has been looking for a Master for nineteen or twenty years. I was so surprised, because I was positive that her Master is alive. If she had really been searching sincerely and crying for her Master, then she would have found him. If the aspirant is really sincerely crying for a path, then his path will present itself before him. If he really cries for a spiritual Master, either the Master will come to him or he will be able to go to the Master. No sincere effort ends in vain. If someone makes a sincere effort, then I wish to say that his inner life and outer life are bound to be crowned with success."

 

 

 

 

Indvielse er en stadig tiltagende oplevelse af sig selv som sjæl, og denne oplevelse tiltager fra 1. til 4. indvielse.

Ved den 4. indvielse overføres sjælens erfaringer , visdom etc. til monaden, og mennesket behøver ikke mere at komme tilbage til jorden, men kan hvis han ønsker det.

Det er denne forståelse af menneskets 5 indvielser, som man regner med vil blive til den nye verdensreligion. Denne nye "verdensreligion" vil ikke - regner man med - træde i stedet for de religioner vi kender så godt i dag, men giver en dybere forståelse af menneskets evolution og midlerne til at fremme denne evolution - såfremt det måtte ønskes.

 

 

 

 

 

Hjertets vej

"Our path is basically the path of the heart and not the path of the mind. This does not mean that we are criticising the path of the mind. Far from it. We just feel that the path of the heart leads us faster towards our goal." (Citat Sri Chinmoy).     Vores vej er grundlæggende hjertets vej og ikke intellektets (eng, mind). Det betyder ikke, at vi kritiserer intellektets vej. Langt fra. Vi føler blot at hjertes vej fører os hurtigere til vores mål. (Citat Sri Chinmoy).

Se

http://www.srichinmoy.org

http://www.srichinmoy.org/spirituality/our_path

Bemærk: Dette er ikke en original Share International hjemmeside. Gå venligst til originalsiderne for førstehånds information: http://www.share-international.org